PROSCAN - sklep internetowy anteny, kable, akcesoria

Zadzwoń i zapytaj o produkt: | (022) 812-41-41 | (022) 812 10 31

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego PROSCAN

 1. Sklep internetowy PROSCAN, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.wwwwwwwww.com umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Sklep internetowy PROSCAN jest własnością PROSCAN Wojciech Cieślak z siedzibą w Warszawie, kod 00-910, przy ul. Pontonierów 7, posiadającej numer NIP 952 000 50 72, zwanej dalej PROSCAN lub Sprzedawcą.

 3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
  adresem pocztowym: PROSCAN Wojciech Cieślak, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa,
  adresem poczty elektronicznej: sklep@proscan-antenna.com,
  numerem telefonu: 022 812 41 41
  numerem faksu: 022 812 47 98

 4. W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego PROSCAN oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

 5. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres:

  PROSCAN Wojciech Cieślak, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@proscan-antenna.com,

 6. Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym PROSCAN są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie PROSCAN towar oraz usługi transportowe.

 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 8. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności:

  - „za pobraniem”,

  - przy wykorzystaniu serwisu PayU,

  - przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

 9. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.

 10. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.

 11. Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: PROSCAN, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@proscan-antenna.com i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: PROSCAN Wojciech Cieślak, ul. Pontonierów 7, 00-910 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.

 13. Sprzedający udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.

 14. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy PROSCAN wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.

 15. Naciskając na ekranie przycisk: Wyślij zamówienie, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.

 16. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym PROSCAN, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.wwwwwwwww.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.